Normal_house-cleaning-woman-is-cleaning-in-the-bathroom-2021-12-17-00-54-02-utc-min__1___1_

Net als in veel andere gemeenten hebben inwoners van de gemeente Vlissingen te maken met wachtlijsten voor Wmo-ondersteuning. Zij moeten soms een aantal weken wachten op de ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis. Door de groeiende zorgvraag en het personeelstekort zullen wachtlijsten naar verwachting alleen maar langer worden. Daarom zet de gemeente vanaf oktober een ergotherapeut in, die langsgaat bij inwoners en samen met hen bekijkt wat zij nodig hebben om hun ondersteuningsvraag (deels) weg te nemen. De ergotherapeut bezoekt alleen inwoners die op de wachtlijst staan voor Wmo-ondersteuning. Dit meldt de gemeente Vlissingen. 

Vlissingen start eerst met de inzet van de ergotherapeut binnen een pilotperiode. De gemeente monitort of de inzet van een ergotherapeut er inderdaad voor zorgt dat inwoners (weer) zelfstandig huishoudelijke taken kunnen uitvoeren en of de wachtlijsten daardoor worden verkort. Als dat het geval is, kan een volgende stap zijn dat de pilot wordt omgezet in een vaste voorziening binnen het Vlissingse ondersteuningsaanbod.

Door: Nationale Zorggids