Onderzoek van vier inspecties naar aanpak van huiselijk geweld

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Justitie en Veiligheid en de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoeken binnen het samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein (TSD) de regionale aanpak tegen huiselijk geweld tegen kinderen, jongeren en ouderen. De kernvraag: kunnen de zorg, gemeenten, het onderwijs en de politie nog meer doen om – samen – huiselijk geweld tegen kinderen te bestrijden? Dit meldt IGJ.

Het onderzoek gaat begin 2024 van start, waarbij de inspecties in gesprek gaan met de zorg, het onderwijs en de politie. Ze willen achterhalen of de organisaties samen effectief zijn op lokaal niveau in de bestrijding van huiselijk geweld en of slachtoffers én plegers passende zorg krijgen. In die gesprekken gaat het onder meer over het uitwisselen van informatie over kindermishandeling, het alert zijn op financiële uitbuiting van ouderen, over hulpverlening bij een vechtscheiding, en is er aandacht voor schuldenproblematiek, verslavingen en andere mentale problemen en de aanpak van loverboys.

Meest voorkomende vorm van geweld in Nederland

De meest voorkomende vorm van geweld in Nederland is geweld in huiselijk kring. 9 procent (1,3 miljoen) van de jongeren van 16 jaar of ouder zei in 2022 in het voorafgaande jaar slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. 22 procent zegt hier in hun kinderjaren slachtoffer van te zijn geweest. Minstens 3 tot 4 procent van de kinderen  is jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky