Foto: Dialyse Centrum Groningen

Tweede Kamerlid Arno Rutte (VVD) heeft op maandag 30 november een werkbezoek gebracht aan Dialyse Centrum Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dit bezoek vond plaats op uitnodiging van de Nierstichting en de Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN). Tijdens het werkbezoek kwamen dialyse en transplantatie aan bod. Patiënten vertelden hun ervaringen met deze behandelingen. Dat meldt Dialyse Centrum Groningen.

De middag startte met een presentatie en gesprek over de dialysebehandelingen. Directeur patiëntenzorg Ralf Westerhuis legde uit dat Dialyse Centrum Groningen optimaal wil aansluiten bij het leven van de patiënt. Buikspoeling en thuishemodialyse bieden meer flexibiliteit om de dialyse in het leven in te passen en centrumdialyse biedt patiënten intensievere ondersteuning vanuit de verschillende zorgdisciplines. Rutte bracht vervolgens een bezoek aan de dialysezaal. Hij toonde zich onder de indruk van de gesprekken met een aantal dialysepatiënten.

Tijdens het werkbezoek is daarna gesproken over transplantatie door nefroloog Stefan Berger van het UMCG. Daarbij waren eveneens twee patiënten aanwezig die een nier getransplanteerd hebben gekregen. Aan het einde van de middag hebben de Nierstichting en de NVN een uiteenzetting gegeven van waar zij voor staan en is gesproken over de kwestie orgaandonatie.

© Nationale Zorggids