Normal_hand_oudere

Het Havenziekenhuis dat in oktober 2017 de deuren sloot, is opnieuw in gebruik genomen als Havenpolikliniek. Op deze locatie werken het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis samen aan een nieuw zorgconcept voor ouderen. Het doel is het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames of een bezoek aan de spoedeisende hulp. Dat melden Zorgvisie en Franciscus Gasthuis & Vlietland. 

Het plan om van de Havenpolikliniek een expertisecentrum voor kwetsbare ouderen te maken is door zorgverzekeraars, verpleeghuizen, huisartsen en de gemeente Rotterdam goed op gereageerd. Bestuurders van de vier ziekenhuizen hebben om de tafel gezeten met alle betrokken partijen en zullen in de nabije toekomst verder praten over financiering en ieders rol in het project.

De stuurgroep is tevreden. “Want het zorgconcept dat wij voor ogen hebben heeft alleen kans van slagen als dat in een samenwerkingsverband met alle betrokkenen wordt ontwikkeld en gerealiseerd. Alleen zo kunnen wij daadwerkelijk de juiste zorg op de juiste plaats realiseren. Met deze positieve reacties is een belangrijke eerste stap gezet.”

Het zorgconcept richt zich op ouderen die thuis wonen en thuis willen blijven wonen. Als een oudere dat even niet meer kan, zorgt het expertisecentrum voor tijdelijke opvang. Ouderen kunnen alle expertise, zorg en ondersteuning in de toekomst op één plek vinden.

Door: Redactie Nationale Zorggids