Normal_rss_entry-177837

Ambulancezorg Nederland waarschuwt de Tweede Kamer ervoor geen prestatienorm op te leggen voor het vervoer van patiënten naar het ziekenhuis. Voorzitter Han Noten vindt dat door zo'n eis tot snel vervoer de kwaliteit van de ambulancezorg wordt bedreigd, schrijft hij donderdag in een opinieartikel in Trouw.

Hij vreest dat de kwalitatief goede ambulancezorg zal uitgroeien tot "een veredeld taxibedrijf''. Noten reageert daarmee op een debat vorige week in de Kamer, waarin de ambulancezorg naar zijn mening werd vergeleken "met een willekeurig Afrikaans land''. Onderwerp was de zogenoemde 45-minutennorm, de tijd waarbinnen een patiënt op welke plaats ook in Nederland toegang moet krijgen tot acute zorg in een ziekenhuis. Die norm is volgens Noten tot stand gekomen om een goede spreiding van ambulancezorg en ziekenhuizen over heel het land te garanderen.

Die spreidingsnorm dreigt volgens Noten te verworden tot een "destructieve norm'', waarbij goede zorg van ambulancepersoneel ondergeschikt wordt gemaakt aan snelheid. Hij vreest dat met zo'n norm een patiënt met ernstige brandwonden bijvoorbeeld naar een naburig ziekenhuis wordt vervoerd, in plaats van naar een gespecialiseerd brandwondencentrum.

Door: ANP