Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat goede digitale zorg een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Daarom hebben ze ook dit jaar de regels voor digitale zorg verruimd. In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 geeft de NZa een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning. Dit meldt de Zorgautoriteit.

Zo heeft de Nza de regels voor thuiszorgtechnologie verruimd en vereenvoudigd in de wijkverpleging. De nieuwe regels voor de langdurige zorg inclusief de thuiszorgtechnologie worden op korte termijn vastgesteld. In overleg met het zorgveld zijn de regels voor beide sectoren op elkaar afgestemd en aangepast. Voor beeldbellen en farmaceutische telezorg bestaan al prestaties. Deze prestaties vervallen. Onder de nieuwe prestatie ‘Thuiszorgtechnologie’ kunnen per 2020 in de wijkverpleging en langdurige zorg meer vormen van thuiszorgtechnologie worden vergoed.

Minder ritten naar het ziekenhuis

In de medisch-specialistische zorg maakt de Zorgautoriteit de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk. Dankzij technologische ontwikkelingen kan de zorg zoveel mogelijk dichtbij mensen georganiseerd worden. Mensen hoeven zo minder naar het ziekenhuis te reizen en kunnen de behandeling thuis ondergaan. Dit jaar heeft de NZa in de Wegwijzer bovendien een hoofdstuk over preventie en (digitale) hulpmiddelen opgenomen.

Gezamenlijke zorginkoop

De NZa ziet dat zorgaanbieders voordeel kunnen hebben door samen te werken bij de inkoop van zorg-ICT. Door deze diensten gezamenlijk in te kopen en daardoor voor één systeem te kiezen kunnen ze makkelijker informatie uitwisselen waar patiënten en cliënten van profiteren. Daarom is de Autoriteit Consument en Markt gevraagd om in een korte bijdrage uit te leggen wat de ruimte hiervoor is.

Door: Nationale Zorggids