Normal_stethoscoop_telefoon

De deur niet uit hoeven voor een (beeldbel) consult met een huisarts of per app een vraag voorleggen aan een medisch specialist: 40 procent van de Nederlanders zegt zeker open te staan voor zorg op afstand. Het bespaart (reis)tijd, is laagdrempelig is en verlaagt de zorgkosten, zo geven zij als belangrijkste redenen op. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Consument kiest voor zorg op afstand’ van Medicinfo. 

Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat de mogelijkheden op het gebied van zorg op afstand nog relatief onbekend zijn, waardoor bij een kwart van de Nederlanders nog twijfels moeten worden weggenomen voordat zij gebruik zullen maken van digitale zorg. Het is nu vooral de jongere, gezonde en hoger opgeleide consument die graag gebruik zou willen maken van zorg op afstand diensten.

Belangrijkste voordelen

Als grootste voordelen van zorg op afstand zien consumenten de tijdsbesparing en het gemak om niet te hoeven te reizen voor een bezoek aan een zorgverlener. Ook de betere bereikbaarheid (zoals ’s avonds en in het weekend) en de laagdrempeligheid van digitale zorgdiensten zijn redenen om gebruik te maken van zorg op afstand. Daarnaast zien consumenten de verlaging van de druk op de reguliere zorg ook als positief.

Twijfels en voorwaarden

Een kwart van de mensen is nog wel sceptisch omdat zij nog niet voldoende bekend zijn met digitale zorg. Deze mensen vrezen dat het contact op afstand minder persoonlijk is en geven aan bang te zijn voor miscommunicatie. Ook willen zij zeker weten dat de medisch zorgverleners dezelfde kwaliteit zorg leveren als in de reguliere zorg waar zij mee bekend zijn en dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met patiëntgegevens. Toch geeft bijna de helft van de Nederlanders aan open te staan voor diensten zoals een online consult met een huisarts of een telefonische afspraak met een medisch specialist.

Door: Nationale Zorggids