Normal_ambulance_2

Het aantal consulten bij de huisarts en het aantal spoedritten van ambulances neemt toe. Het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt af. Dat blijkt uit een update van de cijfers over de acute zorg 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa komt met deze update omdat er bij aanbieders van acute zorg, brancheorganisaties en zorgverzekeraars behoefte is aan een actueel  overzicht, met name ook op regionaal niveau. Dit meldt de NZa.

Het aantal consulten van de huisartsen toeneemt met 1,3 procent overdag. Buiten kantooruren stijgt dit met 1,4 procent. Huisartsen sturen tijdens kantoortijden ongeveer 1 op de 100 patiënten door naar de spoedeisende hulpafdeling. Buiten kantoortijden ligt dit percentage een stuk hoger, op 13,6 procent van de patiënten.

Spoedritten ambulancezorg

Het aantal spoedritten in de ambulancezorg neemt toe. Het aantal planbare inzetten neemt af. Bij spoedeisende inzetten is er de laatste 5 jaar een sterke toename in het aantal ambulance-inzetten zonder vervoer. Daarbij wordt de patiënt na beoordeling door het ambulancepersoneel uiteindelijk niet vervoerd. In 2018 nam dit met 5,4 procent toe ten opzichte van 2017.

Spoedeisendehulpafdeling

Het aantal consulten op de spoedeisende hulp neemt met 2,2 procent af tussen 2016 en 2017. De cijfers per 1000 inwoners per leeftijdscategorie laten zien dat de daling in 2017 aanwezig was in alle leeftijdsgroepen.

De NZa heeft voor het eind van dit jaar weer een volledige monitor acute zorg gepland met daarin een oordeel over de toegankelijkheid en over de mogelijkheden om binnen de acute zorg patiënten op de beste plek deze zorg te bieden.

Download hier de update van de cijfers over acute zorg in 2019

Door: Nationale Zorggids