Duurzame zorgsector

Een van de belangrijkste sectoren in Nederland is de zorgsector. Vanwege de vergrijzing is de zorg ook één van de snelst groeiende sectoren. Dit brengt veel problemen met zich mee. Iedereen kan hier bijna dagelijks in het nieuws het nodige over horen. Over duurzaamheid in de zorgsector horen we niet zoveel. Toch is duurzaamheid in de zorg ook belangrijk.

Energieverspilling in de zorgsector 

Dat verspilling van energie de in zorg niet altijd prioriteit heeft, is enerzijds ook heel logisch. De zorgmedewerkers hebben andere doelen voor ogen, namelijk het beter maken en verzorgen van mensen. Maar om deze zorgtaken uit te voeren, wordt er niet altijd nagedacht over hoe men dit zo duurzaam mogelijk kan aanpakken. Als grote sector gaat er in de zorg enorm veel energie, voedsel en allerlei grondstoffen om. Net zoals in veel andere sectoren vindt ook in de zorg veel vervuiling plaats. Vooral de grote zorginstellingen bevinden zich meestal in grote panden die erg veel CO2 uitstoten. Medicijngebruik staat in de zorg centraal, maar medicijnen zijn in de regel schadelijk voor het milieu. Mede door het gebruik van deze medicijnen en hulpmiddelen leidt dit vaak tot extra milieuvervuiling. Toch gaat hier langzamerhand verandering in komen.

Green Deal voor de zorgsector

De overheid, zorginstellingen en bedrijven hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over duurzaamheid in de zorg. Dit is gepresenteerd als ‘Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst’. Ruim 200 partijen hebben de Green Deal getekend. De Green Deal garandeert niet alleen een goede zorg voor iedereen, maar ook het behoud van zorg op de lange termijn, waarin ook rekening gehouden wordt met duurzaamheid en welvaart. Het uiteindelijk doel van de Green Deal in de zorgsector is om zo weinig mogelijk afval te produceren en minder energie te gebruiken. Zonder dat dit ten koste gaat van goede zorg.

Afspraken in de Green Deal

De Green Deal omvat natuurlijk veel afspraken. Maar om het beknopt te houden staan er een viertal afspraken centraal die als doelstelling gezien kunnen worden. Ten eerste is dit de doelstelling om de CO2-uitstoot met 49 procent te verminderen in 2030. Hiermee wordt bedoeld dat de CO2- uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 zeker 49 procent lager moet zijn. In 2050 moeten alle zorginstellingen zelfs volledig klimaatneutraal zijn. Een tweede afspraak gaat over de verspilling van grondstoffen. Dit tegengaan begint al bij de inkoop, waar maatschappelijk verantwoord ingekocht moet worden. Dit gaat dan over inkoop van grondstoffen die verwerkt zijn onder gunstige arbeidsomstandigheden en met grondstoffen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Een derde afspraak gaat over medicijnresten. Deze medicijnresten komen nog veel te vaak in het riool terecht, wat een aanslag is op het milieu. Dit wordt aangepakt met bijvoorbeeld medicijninzameling bij apotheken en waterfiltering in zorginstellingen. Het laatste punt gaat over goede werkomstandigheden voor personeel en een goede leefomgeving voor patiënten. Groene werk- en leefomgevingen, zoals een tuin, zijn prettig voor zowel personeel als patiënt.