Fietsers kwetsbaar

Uit onderzoek blijken meisjes op de fiets kwetsbaarder in het verkeer dan hun leeftijdgenoten als het om jongens gaat. Hoe zit dat? 

Responsible Young Drivers (RYD), de verkeersveiligheids organisatie voor en door jongeren, meent dat jongeren zich op de fiets onveilig gedragen. Jonge scholieren lijken op de fiets heel andere dingen te doen te hebben dan al fietsend op het verkeer te letten. Vooral meisjes hebben er een handje om met drie of vier naast elkaar te fietsen, én tegelijkertijd ook nog eens met hun mobiele telefoon bezig te zijn. 
 
De RYD heeft vorig voorjaar een onderzoek gehouden onder 1122 jongeren in de leeftijd tussen de 12 en 25 jaar. Leerlingen van acht middelbare scholen hebben een vragenlijst ingevuld. Conclusie: de mobiel speelt een hoofdrol en jongeren moeten zich meer bewust worden van de gevaren in het verkeer als ze met hun mobiel bezig zijn.   


Ondanks invoering boete blijven ze op hun mobiel staren

Appen op de fiets is verboden en staat er een flinke boete op. Toch nemen jongeren niet of nauwelijks de moeite om af te stappen als ze worden gebeld of een bericht willen lezen of versturen. Een ander fenomeen is muziek luisteren met oordopjes in. Maar liefst 45 procent van de jongeren doet dat regelmatig waardoor ze omgevingsgeluiden niet of nauwelijks horen. 
 
Met één oortje in blijkt het al veel minder gevaarlijk te zijn. Een kleine moeite die middels een bewustwordingscampagne duidelijk moet worden gemaakt. Zo’n campagne wordt dan ook in overweging genomen. Daarin wordt vooral gehamerd om al fietsend tussen het verkeer niet met die mobiel bezig te zijn. 
 
En dat moeten kinderen al vroeg leren. Ook als ze nog gebruik maken van een kinderfiets en geen volwassen fiets. Verkeersles op de lagere school doet een duit in het zakje, maar vooral in de praktijk moet het fietsen door druk verkeer worden geleerd. Zonder dat je jezelf lat afleiden door anderen of gadgets.    


Overig verkeer moet letten op jonge kinderen

Het verkeer wordt vaak verzocht juist op jonge kinderen te letten. Ze fietsen immers vaak nog op een kleiner formaat fiets, ongeacht of het gaat om een jongensfiets of een meisjesfiets. Dit geldt eigenlijk voor fietsers tijdens de lagere schoolleeftijd, kinderen tot een jaar of twaalf. 
 
Als eenmaal de grotere 28 inch fiets zijn intrede doet zijn ze beter zichtbaar in het verkeer dan wanneer ze nog een kinderfiets hebben. Automobilisten en andere weggebruikers zien deze kinderen als volwaardige verkeersdeelnemers en verwachten dat ze anticiperen op het verkeer. Toch blijken ze, vooral de meiden dus, nog te vaak snel afgeleid door gesprekken met vriendinnen en hun mobiel.