Normal_botox__fillers

Het inspuiten van fillers kan leiden tot het afsterven van weefsel en in het slechtste geval zelfs tot blindheid. Dit gebeurt wanneer een filler, meestal hyaluronzuur, per ongeluk in een bloedvat wordt gespoten waardoor dit verstopt raakt en het huidweefsel of de oogzenuw afsterft. Dit meldt Erasmus MC dat hiernaar onderzoek deed. 

Deze huidcomplicaties komen wereldwijd bij één op de 6.600 fillerinjecties voor. In Nederland vinden jaarlijks naar schatting 150.000 fillerinjecties plaats. Het inspuiten van de filler op basis van echobegeleiding kan dit voorkomen. Verder kunnen fillers, wanneer de patient zich op tijd meldt, opgelost worden met het toedienen van een enzym, hyalonuridase, dat de filler oplost zodat het bloedvat weer toegankelijk wordt.

Alarmerende complicatie

“Het is een alarmerende complicatie die grote gevolgen kan hebben. De oogcomplicatie komt wereldwijd waarschijnlijk bij één tot twee gevallen per dag voor. We zien dat deze complicatie met name veel in Azie optreedt, omdat daar vaak fillers op de neus worden ingespoten en dus dichtbij het oog. Het is belangrijk dat met bijvoorbeeld door echoscopie vooraf wordt gekeken waar de bloedvaten lopen, zodat deze met inspuiten niet geraakt kunnen worden”, aldus dermatoloog Peter Velthuis van het Erasmus MC. 

Door: Nationale Zorggids