Normal_close-up-hand-showing-autism-awareness-colorful-he-2023-03-11-02-22-04-utc__1_

De Nationale Wetenschapsagenda heeft 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar sekseverschillen bij autisme. Onderzoeker Aleksandra Badura van het Erasmus MC leidt de studie. Dit meldt het Erasmus MC. 

Mannen krijgen veel vaker dan vrouwen de diagnose autisme. Deels doordat de wetenschap zich meer richt op mannen, maar ook doordat autisme zich vaak anders uit bij vrouwen. Er is echter onvoldoende kennis hierover om goede diagnostiek te ontwikkelen en de zorg daarmee toegankelijk te maken voor iedereen met autisme.

Diagnostiek autisme verbeteren

Hoe dragen genetische, neurofysiologische en gedragsmatige sekseverschillen bij aan de kenmerken en ernst van autisme? Het consortium SCANNER onder leiding van Badura gaat dit onderzoeken met als doel de diagnostiek van autisme te verbeteren. “Ik zie het als een erkenning van het publiek en de financieringsinstanties dat we het probleem van mis- en onderdiagnose bij vrouwen moeten aanpakken. Er is nog zoveel te leren over autisme."

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky