Normal_normal_transgender_regenboog_lhbt

Op 1 maart start het Radboudumc in Nijmegen ook met transgenderzorg voor volwassenen. Naar verwachting kan het centrum ongeveer 200 patiënten per jaar behandelen. Het nieuwe centrum werkt nauw samen met netwerkpartners aan hoog specialistische persoonsgerichte zorg en biedt begeleiding aan volwassenen met genderdysforie. Genderdysforie is het sterke gevoel van onbehagen dat je voelt als het geslacht waarmee je geboren bent niet past bij hoe je je voelt. Dit meldt Radboudumc.

De zorg beslaat het hele traject, van intake, psychologische diagnostiek en begeleiding tot (hormonale) behandeling. Daarnaast biedt het centrum ook het volledige palet aan chirurgische ingrepen (genitale operaties, gynaecologische ingrepen, verandering van borstcontour en feminisatie van het gelaat). De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van het samenstellen van multidisciplinaire teams, scholing en een efficiënte inrichting van de organisatie in zorgpaden voor volwassenen. De ervaringen opgedaan in het afgelopen jaar in de kinder- en jeugdtransgenderzorg kwamen hierbij goed van pas. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met Amsterdam UMC, die alle mogelijkheden faciliteert om kennis te delen.

Specialistische zorg

Transgenderzorg voor volwassenen vraagt, net zoals bij kinderen en jongeren, om specialistische kennis op vele gebieden, o.a. plastische chirurgie, endocrinologie, psychologie en psychiatrie. Het Radboudumc heeft hiervoor een specialistisch team samengesteld.

Samenwerking

Naast de samenwerking met Amsterdam UMC en het UMC Groningen worden ook in de regio gesprekken gevoerd over samenwerking op het gebied van transgenderzorg. Transvisie, de belangenorganisatie voor en door transgender personen in de zorg, is één van de vaste samenwerkingspartners vanaf de start van het centrum voor transgenderzorg en is ook nauw betrokken bij de inrichting van de transgenderzorg voor volwassenen binnen het Radboudumc.

Wachtlijsten

Het aantal mensen dat in Nederland specialistische hulp zoekt vanwege genderdysforie is de laatste jaren fors gestegen. Dit heeft geleid tot een behoorlijke toename van de wachtlijsten bij het kennis- en zorgcentrum voor genderdysforie van Amsterdam UMC en ook bij het UMC in Groningen. Om de druk op de wachtlijsten te verminderen heeft het ministerie van VWS het Radboudumc als derde universitair medisch centrum gevraagd om ook deze zorg aan te gaan bieden.

Het Radboudumc is internationaal erkend als expertisecentrum voor zorg aan mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling. Met het in huis halen van transgenderzorg is het expertisecentrum nu uitgebreid tot een centrum voor Geslacht & Gender waar zowel kinderen, adolescenten als volwassenen terecht kunnen.

Door: Nationale Zorggids