Normal_operatie_operatiekamer

Door het oplopende aantal ziekenhuisopnames vanwege corona, moeten sommige ziekenhuizen inhaaloperaties alweer afzeggen. Het St Jansdal met locaties in Harderwijk, Lelystad en Dronten zegt op korte termijn nog wel inhaalzorg te kunnen leveren voor onder meer knie- en heupvervangingen, galblas- en liesbreukoperaties, KNO-ingrepen en bij de oogarts (cataract). Dit meldt St Jandal.   

Tijdens de coronaperiode is de locatie in Lelystad zo coronavrij als mogelijk gebleven zodat de reguliere zorg daar kon doorgaan. “Daarom hebben we nu juist voor bepaalde zorg weer plaats”, legt het ziekenhuis uit. St Jansdal zegt het belangrijk te vinden dat mensen weten dat ze daar snel geholpen kunnen worden en niet op een wachtlijst terecht hoeven te komen. Wie een afspraak wil maken, kan – indien in het bezit van een verwijzing – contact opnemen met het afsprakenbureau via 0341-463890. 

Door: Nationale Zorggids