Duurzame roes wordt vaker gebruikt in ziekenhuizen in plaats van schadelijk narcosegas

Nederlandse ziekenhuizen gebruiken steeds minder vaak narcosegas. Als alternatief hiervoor wordt steeds vaker een duurzamer roesje via het infuus gebruikt. Zo willen ziekenhuizen hun broeikasuitstoot verminderen, meldt nu.nl.

Het St. Antonius Ziekenhuis schetst hoeveel de narcosegassen uitstoten. Zo stelt het ziekenhuis dat een twee uur durende operatie met narcose ongeveer evenveel uitstoot als een autorit van Nieuwegein naar Parijs. De ziekenhuizen zijn in totaal verantwoordelijk voor zeven procent van alle menselijke CO2-uitstoot in Nederland. Een groot deel hiervan komt vanuit de operatiekamers.

Om deze uitstoot te verminderen heeft het Amsterdam UMC het gebruik van narcosegassen sinds 2017 al met 70 procent teruggedrongen. Niek Sperna Wieland, anesthesioloog bij het Amsterdam UMC, stelt dat de verduurzaming in het ziekenhuis ‘verbazingwekkend goed gaat’. Die geeft aan dat in veel gevallen het narcosegas al kan worden vervangen door verdoving via het infuus.

Belang verduurzaming

Sperna Wieland ziet dat het zorgpersoneel het belangrijk vindt om te verduurzamen. De anesthesioloog is ook voorzitter van de Werkgroep Duurzaamheid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). Die stelt dat er in andere ziekenhuizen eenzelfde gevoel speelt. “Maar we moeten er als medici soms nog aan wennen om een ander narcosemiddel te pakken.”

Momenteel krijgen zeven op de tien patiënten in het Amsterdam UMC verdoving via het infuus. Bij complexere ingrepen of kinderen wordt nog wel gebruik gemaakt van narcosegassen.

Toch heeft het St. Antonius Ziekenhuis het gebruik van deze narcosegassen vorig jaar teruggebracht met 85 procent. Volgens het ziekenhuis staat de besparing gelijk aan de uitstoot van drie miljoen autokilometers.

Recyclen

Alhoewel deze twee ziekenhuizen het gebruik zo veel mogelijk willen terugdringen, zegt het Bravis ziekenhuis dat zij helemaal geen narcosegassen uitstoten. Dat komt doordat zij een apparaat hebben aangeschaft dat deze gassen opvangt. Vervolgens worden de stoffen gefilterd en gerecycled voor nieuwe narcosegassen. Het apparaat kost het ziekenhuis ongeveer 25.000 euro per jaar.

Narcosegassen

In Nederland wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten narcosegassen. Het zwaarste middel is desfluraan. Dit middel is bijna 7.000 keer zo vervuilend als CO2. Samen met sevofluraan is dit de meest gebruikte stof voor narcose. In sommige landen, zoals Schotland, is het middel al verboden.

De NVA doet verder onderzoek naar de broeikasuitstoot van de narcosegassen die worden gebruikt in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarvoor willen zij in 2025 een norm hebben opgesteld voor verantwoord gebruik van deze gassen.

Door: Nationale Zorggids