Normal_female-nurse-checking-blood-pressure-of-senior-wom-2022-05-31-02-21-30-utc

Het ministerie van Volksgezondheid schrijft met ingang van 2024 geen nieuwe subsidierondes meer uit voor de regeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie Samen Beslissen’. De regeling zou eerst lopen tot en met 2025. Vanwege onvoldoende beschikbare middelen wordt de regeling vroegtijdig beëindigd. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Desondanks blijft er volgens ZiN onverminderd aandacht voor samen beslissen op basis van uitkomstinformatie dankzij de afspraken die zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Door de subsidieregeling vervroegd te beëindigen komt er financiële ruimte om deze afspraken uit te voeren.

Geen gevolgen voor lopende projecten

De beëindiging heeft geen gevolgen voor de lopende projecten die subsidie krijgen uit de jaargangthema’s ‘Kwetsbare ouderen’ (2021), ‘Kinderen’ (2022) en ‘Beperkte gezondheidsvaardigheden’ (2023). Deze projecten gaan zoals afgesproken verder en krijgen de gebruikelijke begeleiding en ondersteuning van het Zorginstituut.

Het doel van de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ is dat mensen op basis van uitkomstinformatie zelf kunnen meebeslissen over welke zorg het beste bij hen past. De regeling is bedoeld voor zorgnetwerken die starten vanuit de eerste lijn, met het doel om kennis en ervaring over uitkomstgerichte zorg die is opgedaan in de tweede of derde lijn te delen en verder te verbreden in de eerste lijn.

Door: Nationale Zorggids