Ministeries ondertekenen samen met ruim 20 partijen Global Health Pact

Demissionair minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Directeur-Generaal Internationale Samenwerking Pascalle Grotenhuis van Buitenlandse Zaken en ruim 20 partijen slaan de handen ineen om hun inzet op het gebied van mondiale gezondheid te versterken. Op 28 september 2023 is daartoe de Global Health Hub Nederland gelanceerd. Om de samenwerking verder kracht bij te zetten hebben zij ook het Global Health Pact ondertekend. Dit meldt Rijksoverheid. 

 

De Global Health Hub Nederland is opgericht om een voorloper te zijn in de organisatie van wereldwijde gezondheidzorg. De Hub verenigt daarvoor onder andere kennisinstituten, academici, ngo’s, topsectoren, jongeren, vernieuwers en denktanks die actief zijn op het gebied van mondiale gezondheid. Door krachten te bundelen, dragen de partners van de Global Health Hub Nederland samen bij aan:

  • Het versterken van de mondiale gezondheidsarchitectuur en nationale gezondheidssystemen. Onder andere door de toegang tot basisgezondheidszorg en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten te verbeteren.
  • Het verbeteren van de internationale pandemische paraatheid en het minimaliseren van grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen. Door in te zetten op wereldwijde toegang tot medicijnen en gezondheidsproducten, en door de internationale inzet op antibiotica resistentie (AMR) en zoönose te versterken.
  • Het adresseren van de impact van klimaatverandering op volksgezondheid en vice versa. Door het wereldwijd duurzaam maken van gezondheidszorg en door ervoor te zorgen dat deze bestand is tegen klimaatverandering.

Urgentie

“We voelen allemaal duidelijk de urgentie om te werken aan een wereldwijd robuuster en eerlijker ecosysteem voor de volksgezondheid. De uitdagingen waarvoor we staan zijn zo veelomvattend dat we hiervan op alle mogelijke manieren werk moeten maken. Samenwerking zoeken is daarbij cruciaal. En dan bedoel ik niet alleen dat we een symbiose moeten zien te vinden tussen landen, maar ook tussen overheidsdepartementen en verschillende sectoren. We hebben de expertise nodig van kennisinstituten en niet-gouvernementele organisaties en hebben zowel publieke als private partners nodig. Ieder heeft een rol te spelen. Alleen zo komen we verder om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden", aldus Kuipers.

Verbeteren van gezondheid wereldwijd

De Global Health Hub Nederland is onderdeel  van de mondiale gezondheidsstrategie van het kabinet. Centrale punten uit deze strategie zijn het bevorderen van samenwerking, het delen van kennis en ervaring  en het verdedigen van mensenrechten om de gezondheid van mensen wereldwijd te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids