Normal_zorgtotaal

Een meerderheid (58 procent) van de zorgbestuurders ondersteunt de overheveling van de zorg naar gemeenten. Dit blijkt uit het onderzoek de 'Nieuwe werkelijkheid' dat Jaarbeurs aan de vooravond van Zorgtotaal heeft uitgevoerd onder zorgbestuurders. Volgens veel zorgbestuurders is de huidige situatie financieel onhoudbaar en zal later wellicht blijken dat de keuze om een deel van de AWBZ-zorg over te hevelen naar de gemeenten juist is geweest. Dat meldt Jaarbeurs.

Bestuurders hebben de komende jaren vooral behoefte aan continuïteit, maar een grote meerderheid (95 procent) verwacht dat het stelsel binnen tien jaar opnieuw op de schop zal gaan. De respondenten zijn ook kritisch over de eigen sector; zeven van de tien ondervraagden vinden de sector reactief terwijl het beter is om proactief te handelen. In financieel opzicht is binnen de sector meer kostenbewustzijn gewenst. Dit betekent dat het niet moet gaan over het opmaken van het budget, maar om het verlenen van kwalitatieve zorg tegen de laagst mogelijke kosten, waarbij het eigen bestaansrecht niet leidend is. De zorgbestuurders steunen in meerderheid de koers van het ministerie van WVS, maar over het algemeen vinden ze ook dat de machtsbalans te ver is doorgeslagen naar de kant van de overheid en zorgverzekeraars.

Zorgtotaal wordt op 18, 19 en 20 maart gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. De beurs richt zich op professionals in de zorg. Tijdens seminars, workshops en congressen op Zorgtotaal wordt uitgebreid aandacht besteed aan de decentralisatie van zorg.

© Nationale Zorggids