Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Er komen steeds meer lokale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen die langdurig mantelzorg verlenen worden ondersteund door inzet van vrijwilligers. Dat meldt Mantelzorg voor beginners. 

Volgens de laatste cijfers stijgt het aantal zwaar- of overbelaste mantelzorgers. In 2001 namen 300.000 mantelzorgers te veel hooi op hun vork, in 2008 was dit al opgelopen tot ruim 450.000. Een voorbeeld van een initiatief dat mantelzorgers moet ontlasten is een project van de Utrechtse vrijwilligersorganisatie 'Handje Helpen'. In dat project wordt een gecertificeerde vrijwilliger ingezet om mantelzorgers bij mensen met dementie een handje te helpen.

Het is de bedoeling dat de vrijwilligers twee keer in de maand een nacht komen controleren of alles goed gaat. Daarnaast zal de vrijwilliger helpen bij bijvoorbeeld het toiletbezoek. Op deze manier kan de mantelzorger een nacht rust nemen.

“We beperken ons tot mensen met dementie. Wetend dat hun dag- en nachtritme vaak helemaal verstoord is en dat dit een zware wissel trekt op de nachtrust van hun partners”, zegt projectleider Angelique Heerdink. “Niet alleen daarom is het project broodnodig, maar ook omdat door bezuinigingen de logeeropvang in verpleeghuizen in Utrecht waarschijnlijk wordt stopgezet.”

Niet iedereen is geschikt om te helpen in dit project. Heerdink: “Voor de selectie van vrijwilligers hebben we eerst gekeken naar de meest ervaren vrijwilligers binnen onze organisatie. Dat is wel zo makkelijk, want we weten wie ze zijn en wat ze kunnen. We hebben er op dit moment drie bereid gevonden en die worden nu getraind.”

© Nationale Zorggids