Normal_copyright_stockfreeimages_dokter_arts

Om optimale zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat artsen vitaal en energiek zijn. De vitaliteit van artsen staat echter steeds meer onder druk van de veeleisende werkomstandigheden en toegenomen administratieve lasten. Uit onderzoek blijkt dat een relatief hoog aantal artsen lijdt aan burn-out. In het project ‘Professionaliteit in Vitaliteit van artsen’ is een vitaliteitsaanpak ontwikkeld om artsen en vakgroepen te faciliteren in het borgen en bevorderen van vitaliteit. Dat meldt VeiligheidNL. 

De vitaliteitsaanpak bestaat uit een vitaliteitsmeting, een individuele vitaliteitsrapportage en een vitaliteitsbijeenkomst. De meting bevat vragen over energiegevers en energievreters in het werk en over vitaliteitsindicatoren, zoals burn-out en bevlogenheid.

De meting resulteert in een individuele vitaliteitsrapportage, op basis waarvan specialisten inzicht kunnen krijgen in hun vitaliteit. Tevens is in de rapportage een diagram opgenomen waarin een overzicht wordt gegeven van wetenschappelijk bewezen effectieve interventies.

Een vitaliteitsbijeenkomst om vakgroepen te ondersteunen in het gezamenlijk bespreken van de vitaliteitsrapportage en om eventuele acties ter bevordering van de vitaliteit te bepalen. De vitaliteitsbijeenkomst kan gedurende de pilot kosteloos door een externe begeleider worden begeleid en worden uitgebreid met een follow up interventie gericht op teamcommunicatie en team jobcrafting.
 
De aanpak is ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, focusgroepen met de doelgroep en een (landelijke) behoeftepeiling bij artsen. Dit project wordt uitgevoerd door VeiligheidNL, de Onderzoeksgroep Professional Performance in het AMC en Medox, en eindigt eind september 2017. De resultaten en de ontwikkelde producten worden beschikbaar gesteld voor de gehele doelgroep.

Door: Redactie Nationale Zorggids