Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Het Centraal Tuchtcollege behandelde in beroep een klacht tegen een verpleegkundige die niet genoeg zorg heeft verleend aan de, inmiddels overleden, moeder van klaagster. De patiënte verbleef in een instelling voor geriatrische revalidatie. De verpleegkundige is door de verzorgende op verzoek van de familie bij patiënte geroepen omdat het slechter met haar ging. De verpleegkundige heeft patiënte onderzocht en vond het niet nodig om met de behandelend arts te overleggen. Het Tuchtcollege legt een waarschuwing op. Dit meldt Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. 

Klaagster neemt het de verpleegkundige kwalijk dat zij, ondanks de verslechterende gezondheidssituatie van patiënte en ondanks dat de familie zich zorgen maakte, geen arts heeft geraadpleegd. Bij de patiënte was echter wel sprake van verschillende risicofactoren.

Het Tuchtcollege Eindhoven wees de klacht af. Het Centraal Tuchtcollege vindt dat de verpleegkundige te weinig rekening heeft gehouden met de risicofactoren die bij patiënte aanwezig waren. De toestand van patiënte verslechterde, patiënte was erg moe, zij had een lage bloeddruk, zij was toenemend passief en er was die dag bij patiënte sprake van een versnelde ademhaling. Ook heeft de ernstig bezorgde familie de verpleegkundige verteld dat patiënte mogelijk problemen had met haar hart. Ondanks het warme weer was de verpleegkundige echter niet bedacht op mogelijke hartproblemen en uitdroging.

De beslissing

Het Centraal Tuchtcollege vindt dat de verpleegkundige er voor had moeten zorgen dat patiënte in de nacht in de gaten gehouden zou worden of in ieder geval met een arts had moeten overleggen. Het College verklaart de klacht daarom gegrond en legt een waarschuwing op.

Door: Redactie Nationale Zorggids