medewerker bso onterecht beschuldigd

Een medewerker van buitenschoolse opvang Villa Hagelslag in Elsloo (Limburg), die werd beschuldigd van misbruik van drie kinderen, is onschuldig, blijkt uit onderzoek van de zedenpolitie. Wel blijft hij voorlopig nog op non-actief. Dit meldt 1Limburg. 

Op 9 januari van dit jaar deden ouders van een kind aangifte bij de politie. Zij vermoedden dat een pedagogisch medewerker van bso Villa Hagelslag onzedelijke handelingen had verricht bij hun kind. In de weken erna deden ouders van nog twee kinderen tussen de vier en zes jaar aangifte van vermoedens van misbruik.

Geen vermoedens van strafbaar handelen

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek is afgerond en er geen vermoedens van strafbaar handelen naar voren zijn gekomen. Op advies van de politie zijn daarna pas alle ouders geïnformeerd per brief. Ook zijn er diverse bijeenkomsten gepland waar ouders vragen kunnen stellen.

Gevoelige kwestie

De medewerker is op non-actief gezet sinds de eerste beschuldiging. Volgens koepel Maatwerk In Kinderopvang (MIK) waaronder Villa Hagelslag valt, is dit de voorgeschreven procedure in dit soort zaken. Hiermee wordt aan de ene kant de medewerker in bescherming genomen. Aan de andere kant wordt aan bezorgde ouders tegemoet gekomen. "Het is een heel gevoelige kwestie, want je hebt met jonge kinderen te maken. Maar ook met een medewerker, die weliswaar formeel niets strafbaars heeft gedaan, maar toch is beschadigd.”
 
De drie gezinnen die aangifte deden, zijn het niet eens met de conclusie van het Openbaar Ministerie. Ze hebben een advocaat in de arm genomen om te kijken of ze vervolgstappen kunnen nemen.
 
Door: Nationale Zorggids