Normal_ouderen_ouderenzorg_mantelzorg

Meer inzicht en ondersteuning voorkomt overbelasting van de mantelzorger. 40 procent van de door zorgverzekeraar CZ ondervraagde mantelzorgers geeft aan dat ze de zorg langer kunnen volhouden met de juiste ondersteuning. Met ondersteuning via de Mantelzorgtest van CZ worden zij bewust van het feit dat de zorg voor een ander vaak veel vraagt, en krijgen ze op maat een aanbod om overbelasting te voorkomen. Dit meldt CZ. 

Mantelzorg is vaak intens en vraagt veel van iemand. Mantelzorgers nemen regelmatig meerdere taken op zich, zoals het boodschappen doen, de administratie, vervoer naar het ziekenhuis, huishoudelijke taken en zorg voor een familielid of naaste. Het wordt niet altijd (h)erkend als mantelzorg, veel mensen doen het ‘gewoon’. Maar het risico op overbelasting is groot, met name wanneer de zorg langer duurt.

Ondersteuning door Mantelzorgtest

CZ heeft daarom een mantelzorgtest ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel voor mantelzorgers waarmee zij inzicht krijgen in al hun taken, maar ook gericht aanbod voor ondersteuning. De mantelzorgtest wordt op dit moment ingezet in samenwerking met de gemeenten Breda, Tilburg en Moerdijk. Mantelzorgers in deze gemeenten krijgen naast inzicht in alles wat zij doen, ook gericht tips en ondersteuning aangeboden in en rondom de eigen gemeente. Op deze manier worden zij ondersteund in een juiste balans, zodat er ook ruimte overblijft voor henzelf, het gezin en hobby’s.

Politieke aandacht en waardering

Ook vanuit de landelijke politiek is aandacht voor de waardering, maar ook overbelasting van mantelzorgers. De Mantelzorgtest is in dat kader door 50PLUS bestempeld als een van de meest waardevolle initiatieven, die eigenlijk in iedere gemeente beschikbaar moet zijn. Dankzij het initiatief van 50PLUS wordt de komende twee jaar in totaal twee miljoen euro geïnvesteerd in mantelzorgondersteuning. Het komende jaar wordt samen met het ministerie van Volksgezondheid, MantelzorgNL en de Nederlandse Vereniging van Gemeenten gekeken hoe dit verder vormgegeven kan worden. Maar duidelijk is dat gemeenten en zorgverzekeraars met deze bijdrage samen verder kunnen werken aan goede ondersteuning voor mantelzorgers, aldus CZ.

Door: Nationale Zorggids