Normal_gesprek__praten__jeugd_

De afdelingen Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG en Accare, academisch centrum voor specialistische jeugdhulp, gaan een unieke samenwerking aan waarin zij zich buigen over maatschappelijke vraagstukken in de zorg voor kwetsbare jeugd. Bijvoorbeeld: is de inzet van een praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen effectief? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat psychische en sociale problemen bij kinderen zo snel mogelijk herkend worden? Dit meldt Accare. 

Beide organisaties hebben al een onderzoekslijn gericht op de organisatie en evaluatie van zorg voor kinderen. Zij bundelen nu hun krachten en stellen één programmaleider ‘Organisatie en evaluatie zorg in de jeugdzorgketen’ aan.

Sterker dan ooit uitgedaagd

Sinds alle vormen van jeugdhulp in 2015 onder regie zijn gekomen van de gemeenten, is de zorg voor kinderen en jongeren in een nieuw speelveld terecht gekomen. Hulpverleners worden sterker dan ooit uitgedaagd om samen met gemeenten en andere aanbieders mee te denken over maatschappelijke vraagstukken rondom jeugdhulp. Juist daaraan willen we met het onderzoeksprogramma een bijdrage leveren.

Wieteke Beernink, bestuurder van Accare: “Vanuit onze kennis vanuit praktijk en wetenschap pleiten we al lang voor een lerende, innoverende en op kennis gebaseerde jeugdhulp. Het inzichtelijk maken van langetermijneffecten van jeugdhulp, op economisch en maatschappelijk gebied, is onmisbaar als we met elkaar de juiste keuzes willen maken. De samenwerking met het UMCG is voor ons een belangrijke stap om deze ambitie verder te verwezenlijken.”

Huisarts verdwaalt

Marjolein Berger, hoogleraar huisartsgeneeskunde UMCG: “Huisartsen voelen zich verantwoordelijk voor goede medische zorg voor de jeugd. Die zorg is onlosmakelijk verbonden met de psychosociale omgeving en ontwikkeling van het kind. In de organisatie van deze psychosociale zorgkant verdwaalt de huisarts nogal eens. Het is een enorme stap in de goede richting dat we die organisatie nu samen met Accare hoog op onze agenda zetten”

Binnen de samenwerking zal onder meer onderzoek worden gedaan naar de inrichting van het nationale en regionale jeugdzorglandschap, de organisatie van de jeugdzorg, de samenwerking in de keten, de effectiviteit van verschillende vormen van jeugdzorg en effectieve preventie. Door het combineren van de expertises vanuit huisartsengeneeskunde en ggz, het doen van onderzoek en het zoeken van verbinding met andere samenwerkingspartners hopen de organisaties de zorg voor jeugdigen in de hele keten, van begin tot eind, steeds beter te maken.

Door: Nationale Zorggids