Logo_logo_stichting_zorghuis_blauw

Stichting Zorghuis, een nieuwe belangenorganisatie voor zorgverzekerden, wil de beperkende voorwaarden van de vrije artsenkeuze aanpakken. De Stichting, die op 31 mei van dit jaar is opgericht, gaat daarmee als eerste via een bodemprocedure duidelijkheid vragen over het hinderpaalcriterium voor de hele breedte van de zorg. De stichting beoogt daarmee vrije artsenkeuze voor iedereen transparant en toegankelijk te maken. Dat meldt Stichting Zorghuis. 

 

De vaak onduidelijke polisvoorwaarden verhullen dat, naar mening van Stichting Zorghuis, zorgverzekerden in hun vrije artsenkeuze onrechtmatig worden belemmerd. Met name de grote zorgverzekeraars Menzis, CZ, VGZ en Achmea/Zilveren Kruis werpen vaak ondoorzichtige beperkingen op voor de vrije artsenkeuze. Zorgverzekerden komen hier pas achter wanneer ze daadwerkelijk gebruik maken van niet-gecontracteerde zorg. Veel te laat en in strijd met het in de zorgwet genoemde ‘hinderpaalcriterium’, aldus Stichting Zorghuis.

Sinds de eerste kamer tegen de wet voor afschaffing van de vrije artsenkeuze heeft gestemd ziet Stichting Zorghuis een toename van zogenoemde budgetpolissen en varianten daarop. Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg zijn vaak zo laag dat ze als het ware een hinderpaal opwerpen om naar een zorgverlener te gaan die geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars informeren hun klanten onvoldoende over de risico’s van dergelijke verzekeringen. Stichting Zorghuis wil hierover een juridische procedure over gaan voeren.

© Nationale Zorggids