Overstappercentage dit jaar hoger dan vorig jaar

In het overstapseizoen van november 2021 tot februari 2022 wisselden 1,2 miljoen verzekerden van zorgverzekeraar. Dat is 6,7 procent van de verzekerden. Zorgverzekeraar FBTO (onderdeel van Achmea) maakte de grootste groei door: +67,5 procent. Zorgverzekeraarsconcern Zorg en Zekerheid groeit relatief het hardst met 12,5 procent. Daarna volgt Achmea met 5,7 procent. Dat meldt Vektis.

Het overstappercentage is hoger dan dat van 2021. Al jaren schommelt het overstappercentage tussen 6 en 7 procent. Dit jaar vinden wij de meeste overstappers in Utrecht, Zutphen en Almere. Het overstappercentage van 6-7 procent betreft het aantal verzekerden dat overstapte van de ene naar de andere zorgverzekeraar of risicodrager. Verzekerden die van verzekeraar wisselden vanwege een collectief contract en verzekerden die bij dezelfde zorgverzekeraar kozen voor een ander verzekeringspakket, tellen wij niet mee als overstapper.

De 4 grootste concerns (1 of meer zorgverzekeraars) blijven Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Samen bedienen zij 85,1 procent van alle zorgverzekerden. Dat is nagenoeg hetzelfde als in 2021 en 2020.

60 verschillende polissen bij 20 verschillende zorgverzekeraars

Verzekerden konden voor 2022 kiezen uit 60 verschillende polissen bij 20 verschillende zorgverzekeraars. 37 van de 60 aangeboden polissen heten naturapolis en 76 procent van de verzekerden kiest dit type polis. Hierbij vergoedt de verzekeraar volledig de zorg van zorgverleners met wie hij een contract gesloten heeft. De zorgverzekeraar betaalt de zorgkosten direct aan de zorgaanbieder.

Het aanbod aan combinatiepolissen is toegenomen. In 2022 kozen zowel meer individueel verzekerden (van 12,4 procent in 2021 naar 17,5 procent in 2022) als meer collectief verzekerden (van 4,8 procent in 2021 naar 11,9 procent in 2022) voor een combinatiepolis.

Combinatiepolis

Een combinatiepolis combineert een restitutiepolis met een naturapolis. Meestal is het een restitutiepolis met een paar uitzonderingen. Dit betekent dat je de meeste zorgkosten die binnen het basispakket vallen, vergoed krijgt, ongeacht naar welke zorgverlener je gaat. De uitzondering vormt dan die zorg waarvoor de verzekeraar een contract heeft gesloten met specifieke zorgverleners. Die zorg vergoedt de verzekeraar alleen als je kiest voor de gecontracteerde zorgverlener.

De gemiddelde individuele verzekering blijft goedkoper dan de gemiddelde collectieve verzekering. Cijfers laten zien dat een groter aantal mensen voor een individuele zorgverzekering kiest. Vanaf 2015 kiezen minder mensen een collectieve zorgverzekering. Deze afname zien wij ook in 2022 terug.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Het verplichte eigen risico bedraagt 385 euro. 13 procent van de verzekerden neemt daarbovenop een vrijwillig eigen risico. Dat bedrag varieert tussen de 100 en 500 euro. Van die mensen kiest 75,2 procent voor het hoogste bedrag. Dat is precies zoals in 2021. Voor hen bedraagt het totale eigen risico 885 euro (385 + 500). Wat opvalt is dat van de mensen die kiezen voor 885 euro eigen risico, 86 procent minder dan 385 euro besteedt, dus minder dan het verplichte eigen risico.

Meer cijfers vind je hier en hier

Door: Nationale Zorggids