Nieuwe regels geven verzekerden tijdens overstapseizoen meer duidelijkheid

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Regeling transparantie inkoopproces aangepast voor een soepeler en sneller contracteerproces. Verzekerden weten op dit moment vaak niet goed genoeg of er een contract zal zijn tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Daar moet de aangepaste regeling die per 1 april 2024 ingaat verandering in brengen. Deze geldt dus al voor aankomend overstapseizoen. Dit meldt de NZa.

In de Regeling transparantie inkoopproces staan drie niet-bindende richtsnoeren. Die worden nu omgezet in vaste regelgeving, waardoor zorgverzekeraars en zorgaanbieders zich aan deadlines moeten houden. Contracten worden zo eerder in het jaar gesloten, zodat verzekerden tijdig op de hoogte zijn van de contracten. In de nieuwe regeling is ook opgenomen dat de NZa kan ingrijpen als de partijen de nieuwe regels negeren.

De complete Regeling transparantie inkoopproces vind je hier.