'Te veel Nederlanders vermijden tandarts of mondhygiënist'

Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder 9.000 Nederlanders blijkt dat 10 procent de afgelopen 2 jaar niet naar de tandarts of mondhygiëniste is geweest. Sommigen vonden de tandarts te duur, anderen durfden niet of waren bang voor corona. Patiëntenfederatie Nederland denkt dat nog veel meer mensen tand- en mondzorg ontwijken en wil dat er landelijk inzicht komt in het aantal mensen dat de tandarts of mondhygiëniste ontwijkt. Dit melden de patiëntenorganisatie en Radar.  

Mensen die noodzakelijke mondzorg uitstellen, kunnen veel last krijgen van hun mond en gebit en dat kan weer voor vele andere gezondheidsproblemen zorgen. Mensen die niet naar de tandarts gaan gebruiken bijvoorbeeld vaker pijnstillers, die voor trombose of slecht functionerende nieren kunnen zorgen. Grotere problemen hebben zwaardere behandelingen nodig, die meer kosten. Patiëntenfederatie Nederland vreest voor een vicieuze cirkel voor een grote groep mensen.

Inzicht in gebruik en kosten mondzorg

De overheid kondigde eerder al monitoring aan die inzicht moet geven in het gebruik van mondzorg, maar volgens Dianda Veldman van de patiëntenorganisatie is dat niet genoeg. “De overheid moet de aangekondigde monitoring uitbreiden. Hier heeft VWS wat ons betreft echt het voortouw. Breng de (ervaren) kosten van mondzorg voor mensen in kaart en achterhaal wat voor redenen er nog meer zijn om de mondzorg te mijden.” Daarbij wil ze ook dat het ministerie de kosten voor de mondzorg bekijkt, naast andere kosten als het eigen risico, eigen bijdragen en aanvullende verzekeringen. Er moet volgens de organisatie is aan de zorgmijding gedaan worden als bekend is wat de redenen hiervoor zijn.

Mondzorg in basispakket

Mondzorg zit sinds 2006 niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen van 18 jaar en ouder moet daarvoor een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Meerdere organisaties hebben in de afgelopen jaren gepleit voor het wederom opnemen van mondzorg in het basispakket.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky