CPB: zorguitgaven eisen vanaf 2027 recorddeel van bbp op

De komende 5 jaar stijgen de zorgkosten jaarlijks zo’n 3,5 procent. Het bruto binnenlands product (bbp) stijgt in die tijd 1,2 procent per jaar. Dit houdt volgens het Centraal Planbureau in dat de uitgaven voor de gezondheidszorg vanaf 2027 een recorddeel van het bbp opeisen. De afgelopen 15 jaar namen deze kosten zo’n 9 tot 10 procent van het bbp in beslag, maar dat is vanaf dan 10,4 procent met in 2028 een uitschieter naar 10,6 procent. Dit meldt Skipr. 

Vanwege corona kwamen de kosten voor de gezondheidszorg als deel van het nationaal inkomen eenmalig uit op 10,3 procent in 2020. In de jaren erna daalde het weer naar het gemiddelde percentage van de afgelopen 15 jaar. Maar het CPB heeft nu toch berekend dat de kosten de komende jaren toenemen, waardoor het percentage als onderdeel van het bbp ook stijgt. Op Defensie na is de zorg de sterkst groeiende sector van Nederland. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky