Verzekerden stappen over op basis van prijs, maar lopen risico op hogere kosten

Verzekerden maken vaak bewuste op prijs gebaseerde keuzes bij het overstappen naar een andere zorgverzekering, maar de overgrote meerderheid blijkt zich overvallen te voelen door de medische kosten die ze zelf moeten betalen. Dit blijkt uit onderzoek van de Ombudsman zorgverzekeringen van SKGZ, meldt de geschillencommissie. 

Doordat mensen vaak niet weten wanneer zij zelf voor de kosten moeten opdraaien, krijgen ze te maken met onverwachte medische kosten, maar is er volgend overstapseizoen mogelijk ook sprake van angst om over te stappen. Ook kan het gebrek aan kennis leiden tot het mijden van zorg.

Hogere kosten

Overstappers baseren hun keuze vaak op de prijs van een zorgverzekering, maar juist dit kan op termijn tot hogere kosten leiden. Sommige mensen houden rekening met dit risico, maar bij een grote groep zijn de financiële risico’s niet bekend. Hierdoor krijgen zij geheel onverwachts te maken met kosten waar zij niet op hebben gerekend. Die kosten zijn niet door iedereen te betalen, waardoor mensen met een kleinere portemonnee uiteindelijk zorg gaan mijden.

Proactief bevragen

Uit onderzoek blijkt dat veel verzekerden graag meer informatie ontvangen voordat ze overstappen. Wel vraagt de ombudsman zich af of meer informatie het probleem oplost. Toegankelijke en begrijpelijke informatie is immers al jarenlang beschikbaar en zelfs vastgelegd in de wet. Wel vindt ze het de taak van zorgverzekeraars en zorgverleners om verzekerden en patiënten te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. “Alleen doen wat moet, is niet genoeg. We moeten doen wat hélpt. Consumenten persoonlijk, passend en proactief bevragen en informeren over de eigenschappen van het gekozen verzekeringsproduct”, aldus ombudsman Frederique van Zomeren.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky