Afschaffen eigen risico kost 6 miljard maar ook 3 miljard euro; hoe kan dat?

Volgens Liesbeth van den Berg, oud-hoofd Financiën van de gemeente Amsterdam kost het afschaffen van het eigen risico in de zorg 3,4 miljard euro. Voormalig minister Ernst Kuipers sprak echter over een bedrag van 6 miljard euro, gebaseerd op een berekening van het Centraal Planbureau (CPB). Hoe zit dat precies? Dit meldt EenVandaag. 

Met het afschaffen van het eigen risico, komt er een hogere zorgpremie. Als de Tweede Kamer zou besluiten dit inderdaad via de premie te verrekenen, dan moet iedere Nederland maandelijks gemiddeld 20 tot 35 euro meer betalen. De 3,4 miljard euro van Van den Berg komt hiervandaan: de extra kosten die het eigen risico dekt, maar afschaffing bij de premiebetaler ligt.

Meer zorggebruik

Maar volgens hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot klopt het bedrag van 6 miljard euro ook. Het CPB verwacht namelijk dat mensen na afschaffing van het eigen risico meer zorg gaan gebruiken. Mensen gaan vaker naar het ziekenhuis of gebruiken meer medicijnen. Deze kosten komen volgens berekeningen van het CPB op 2,5 miljard euro. 3,4 miljard plus 2,5 miljard is bijna 6 miljard euro.

Eigen risico heeft drie belangrijke functies

Groot stelt echter dat het eigen risico drie belangrijke functies heeft: mensen die zorg gebruiken moeten een redelijk deel van de kosten zelf betalen, het voorkomt onnodig zorggebruik en het eigen risico behoort niet tot de collectieve lastendruk. Bij afschaffing ervan gebeurt dat wel en gaat die lastendruk omhoog. Zorgeconoom Marcel Canoy denkt er belangrijkere zaken in de zorg zijn dan het afschaffen van het eigen risico. “Het is jammer dat er zoveel tijd verspild wordt aan een non-discussie.” 

Een motie voor het afschaffen van het eigen risico kreeg onlangs steun van een Kamermeerderheid.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky