VGZ presenteert zorginkoopplannen 2025: digitaal als het kan, fysiek als het moet

Zorgverzekeraar VGZ presenteert ieder jaar voor 1 april haar zorginkoopbeleid voor het volgende jaar. Het beleid van 2025 is volgens de verzekeraar een uitnodiging aan zorgaanbieders om intensief samen te werken aan kwaliteit, toegankelijkheid, duurzaamheid en betaalbaarheid in de zorg. Ook wil VGZ de instroom in de zorg beperken door verzekerden meer grip te geven op hun gezondheid en - als het nodig is – op de zorg die ze krijgen. Digitalisering blijft een speerpunt in de benadering van de verzekeraar. Dit meldt VGZ.

De verzekeraar wil voor het volgende jaar samen met partners zoeken naar een balans tussen de belangen van al haar verzekerden en zorgprofessionals. Daarnaast heeft niet elke zorgvraag direct een medisch antwoord nodig. Soms hebben leden meer aan zelfzorg of ondersteuning in het sociaal domein. “We realiseren ons dat hiervoor een ander gesprek nodig is tussen patiënt en zorgaanbieder. Meer samenwerking tussen zorgaanbieders en het sociaal domein kan een belangrijke bijdrage leveren aan de beweging die nodig is: van zorg naar gezondheid en zorg.”

Daarom wil VGZ de innovatie, digitalisering en verduurzaming van zorgprocessen versnellen en samenwerking tussen zorgsoorten en -domeinen stimuleren. Daarom heeft de verzekeraar ook met volle overtuiging haar handtekening gezet onder het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.

Digitalisering van de zorg

Tot slot is digitalisering een blijvend speerpunt voor de verzekeraar. Veel patiënten geven inmiddels de voorkeur aan een telefonisch of digitaal consult met hun zorgverlener. Patiënten met een chronische ziekte hebben steeds meer vertrouwen in digitale monitoring, wat hun ook meer regie geeft in hun leven. VGZ zet daarom in op digitaal als het kan, fysiek als het moet. Door zorgpaden te uniformeren en digitaliseren en gegevens uit te wisselen op basis van standaarden, kunnen zorgaanbieders efficiënter en effectiever met elkaar samenwerken. Daarmee wordt de zorg minder tijd- en locatieafhankelijk en ontstaan meer mogelijkheden voor het omvormen van de fysieke zorginfrastructuur.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky