Logo_zuyderland

Het Geboortecentrum van Zuyderland heeft sinds donderdag 1 juni de werkwijze rondom keizersneden aangepast. Door een vernieuwde werkwijze zullen vrouwen gemiddeld sneller herstellen, eerder naar huis kunnen en minder nadelen ervaren van de operatie. Het gevolg: sneller eigen regie terugkrijgen over het lichaam en ook over de verzorging van het pasgeboren kindje.

 

 

Vrijdag verliet de eerste blije moeder die volgens de nieuwe procedure bevallen was, in goede conditie en tevreden met haar partner en een prachtige zoon Thijs, het Geboortecentrum van Zuyderland (foto). Slechts één dag na de keizersnede.

Sneller uit bed
Josje Langenveld, gynaecoloog in Zuyderland, is een van de initiatiefnemers van het nieuwe zorgproces. ‘De dienstverlening rondom keizersneden kon beter en optimaler. Wetenschap leert dat sneller uit bed komen beter is voor het herstel. Onder begeleiding uiteraard.’ Voor vrouwen is het doorgaans fijner om zelf hun baby te kunnen verzorgen en hierbij niet afhankelijk te zijn van een verpleegkundige of partner. Langenveld: ‘Niet alleen ga je sneller uit bed, ook een blaaskatheter en infusen worden vrij snel na de keizersnede verwijderd. Ook daardoor voel je je vrijer.’ Het streven bij de nieuwe werkwijze is dat moeder en kind de dag na de keizersnede naar huis kunnen, waarbij in de thuissetting verder hersteld wordt.

Alleen als complicaties uitblijven
Er zijn wel enkele voorwaarden om het nieuwe zorgproces toe te kunnen passen. Zo moet een keizersnede zonder problemen verlopen en het herstel in de eerste vierentwintig uur goed gaan. Ook vormen de kraamzorg of een vangnet thuis belangrijke voorwaarden. ‘Al met al zal de grootste groep sinds deze maand zeker vlotter herstellen en eerder naar huis kunnen,’ aldus Josje Langeveld.

Gezinsgericht centrum
Binnen Zuyderland was de ervaring al jaren, dat vrouwen eerder naar huis wilden als dat kon. Het aantal bevallingen in Zuyderland ligt jaarlijks rond de drieduizend: één op de drie kinderen in Limburg komt daar ter wereld. Het geboortecentrum Zuyderland is gespecialiseerd in gezinsgerichte zorg en kent een hoge tevredenheid van ouders. Het vormt de op twee na grootste kliniek op het gebied van geboortezorg in Nederland. Eén op de vijf kinderen binnen het centrum komt ter wereld via een keizersnede, wat extra reden was om het zorgproces eens goed onder de loep te nemen.

Lees verder