Normal_chirurg1

UTRECHT (Novum) - Veel ziekenhuizen zullen komend jaar moeten stoppen met behandelingen van bepaalde vormen van kanker. Zij kunnen niet voldoen aan nieuwe kwaliteitsnormen voor kankerbehandeling die de Stichting Oncologische Samenwerking (Soncos) heeft opgesteld. Dat concluderen kankerdeskundigen, meldt Medisch Contact woensdag.

Voor de behandeling van maagkanker geldt dat 53 van de 94 ziekenhuizen nu nog niet voldoen aan de gestelde normen. Voor endeldarmkanker gaat het om 24 ziekenhuizen, licht oncoloog en Soncos-voorzitter Koos van der Hoeven toe.

Nederland scoort bij de behandeling van sommige kankersoorten, zoals maagkanker, niet goed in vergelijking met de rest van Europa. Daarom vonden de radiologen, oncologen en oncologisch chirurgen, verenigd in Soncos, het tijd voor strengere kwaliteitsnormen. In de normen, die eind vorige maand werden goedgekeurd door drie wetenschappelijke verenigingen, staan algemene eisen voor ziekenhuizen en specifieke normen per kankersoort.

Onder meer is vastgelegd hoeveel operaties er minimaal jaarlijks moeten plaatsvinden om kwaliteit te garanderen, maar ook eisen met betrekking tot wachttijden en infrastructuur en het aantal verpleegkundigen dat een extra oncologische opleiding heeft.

De kankerdeskundigen hopen met de nieuwe normen de kwaliteit van kankerbehandeling te verbeteren. Bijkomend gevolg is centralisatie van bepaalde behandelingen in ziekenhuizen. "Het is een normeringsdocument. Het kan tot gevolg hebben dat er gecentraliseerd moet worden, maar daar is het niet voor geschreven", aldus Van der Hoeven.

Door strengere normen voor operaties van slokdarmkanker en centralisatie van de behandeling ervan is de overleving van deze patiënten al aantoonbaar verbeterd, zeggen de deskundigen. Hetzelfde zou gelden voor maagkanker en zaadbalkanker.

Vorige maand werd bekend dat zo'n veertig ziekenhuizen niet voldoen aan de Europese richtlijnen voor borstkankerbehandeling. Om kwaliteit te waarborgen pleit ook KWF Kankerbestrijding voor scherpere normen voor borstkankerzorg.