Normal_medicijnen_depressief_ouderen_bejaarden_

Voor tien tot twintig procent van alle patiënten bestaat er een risico dat hun lichaam niet goed reageert op de geneesmiddelen die zij krijgen. Dit kan ernstige, soms levensbedreigende gevolgen hebben. Een netwerk van acht ziekenhuizen wijst artsen en patiënten op het belang van een betere dosering en meer aandacht voor de effecten van medicijnen op de lever. Dat meldt de Volkskrant.

Van alle acute ziekenhuisopnames wordt in Nederland zeven procent veroorzaakt door ernstige bijwerkingen van medicijnen. Anderzijds is maar 25 tot 60 procent van de geneesmiddelen effectief: veel patiënten gebruiken medicijnen die bij hen helemaal niet werken. Die problemen hebben deels te maken met een afwijkende werking van de lever, zegt de Rotterdamse hoogleraar farmacogenetica Ron van Schaik.

Medicijnen blijken bij veel patiënten niet goed te werken omdat hun lever de middelen verkeerd afbreekt. In zulke gevallen hebben ze minder of juist meer dan de standaard dosis nodig, terwijl ze dat zelf niet weten. Met een dna-analyse kan per patiënt op een rijtje worden gezet wat de activiteit is van de leverenzymen en dus wat voor ieder geneesmiddel de omzettingssnelheid is.

Dit onderzoek wordt nu alleen uitgevoerd bij patiënten die ernstige bijwerkingen van een medicijn ondervindt. Van Schaik pleit voor meer preventie: alle Nederlanders zouden een paspoort moeten hebben van de vijf belangrijkste leverenzymen, zegt hij. Die zetten samen 60 procent van de geneesmiddelen om en iedereen krijgt ooit met een van die middelen te maken, zegt hij. Het gaat om onder meer antidepressiva, bètablokkers en pijnstillers.

Om artsen en patiënten te wijzen op het belang van medicijnen op maat, hebben acht ziekenhuizen zich onder leiding van het Rotterdamse Erasmus MC verenigd in het Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland. Deze week lanceerden zij de websitefarmacogenetica.nl, waar informatie is te vinden over medicijnen op maat.

© Nationale Zorggids