Normal_heup_implantaat

Eind dit jaar komt er een landelijk implantatenregister, dat gevuld wordt met gegevens uit reeds bestaande registraties. Op dit moment zijn de landelijke registers van enkele wetenschappelijke verenigingen al geschikt voor een directe toepassing in het implantatenregister, maar de meeste interne registraties van ziekenhuizen en particuliere klinieken zijn nog niet rechtstreeks bruikbaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Implantaten zijn medische hulpmiddelen die via een operatie in het lichaam worden gebracht. Soms ontstaan er problemen met implantaten, zoals met de PIP-borstimplantaten. Het is dan belangrijk dat patiënten met een dergelijk implantaat snel worden opgespoord. Met een landelijk implantatenregister wordt dit straks makkelijker.

Uit de inventarisatie van RIVM blijkt dat de interne registraties van ziekenhuizen en particuliere klinieken nog niet rechtstreeks bruikbaar zijn voor het implantatenregister. De benodigde informatie over patiënt en implantaat zijn meestal wel beschikbaar, maar het kost veel tijd om de gegevens op te zoeken. Dit komt omdat gegevens over patiënt en implantaat meestal niet bij elkaar worden vastgelegd in een centraal en digitaal systeem. Bovendien worden ze op zeer uiteenlopende manieren geregistreerd en zijn de huidige systemen nog niet waterdicht, waardoor patiënten kunnen worden ‘gemist’.

Uit de pilot blijkt dat de gegevens die beschikbaar zijn in de landelijke registers van enkele wetenschappelijke verenigingen wel al geschikt voor het implantatenregister. Alle benodigde gegevens worden daarin opgenomen en patiënten kunnen met deze gegevens snel worden opgespoord. Deze registers bestaan al voor een aantal implantaten met een hoog risico, zoals orthopedische en cardiologische implantaten. Begin 2015 start ook een landelijke registratie voor borstimplantaten.

© Nationale Zorggids