Normal_rss_entry-15785

(ANP) - Vanaf industrieterrein Chemelot is opnieuw te veel van de chemische stof pyrazool in de Maas terecht gekomen. Dat was volgens Chemelot een gevolg van schoonmaakwerkzaamheden.

Door die schoonmaak is te veel methanol in de zuiveringsinstallatie terecht gekomen. Dat verstoorde een biologisch proces, waardoor er vrijdag een te grote hoeveelheid pyrazool in de Maas belandde. Binnen 24 uur lag de lozing volgens Chemelot weer binnen de toegestane norm

Het waterschap Roer en Overmaas liet onlangs nog weten een dwangsom van 100.000 euro per dag op te leggen als er weer een overschrijding van de norm plaatsvindt. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt.

Sinds begin juli te veel pyrazolen in de Maas werden ontdekt is de waterleidingmaatschappij Limburg (WML) gestopt met de inname van drinkwater uit de Maas. WML pompt sindsdien grondwater op. WML stapte onlangs nog naar de rechter omdat het bedrijf de door het waterschap vastgestelde norm voor de lozing van pyrazool te hoog vindt.