Normal_brandweer__vuur

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft haar onderzoek naar de brand in een studentenflat in Diemen op 19 juli 2017 gedegen en objectief uitgevoerd. De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) onderschrijft dan ook de bevindingen van het vandaag uitgebrachte IFV-rapport over het brandweeroptreden. De Inspectie VenJ zal met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bespreken tot welke conclusies, aanbevelingen en maatregelen het rapport leidt en toezien op de uitvoering ervan, zo meldt de inspectie.

Op woensdag 19 juli 2017 brak er brand uit in een studentenflat aan de Rode Kruislaan in Diemen. De brandweer zette veel materieel in en ontruimde een groot deel van de flat. Nadat de brand onder controle was, werd de flat vrijgegeven voor onderzoek naar de oorzaak van de brand. Bij dat onderzoek werden nog twee slachtoffers aangetroffen: één van hen was inmiddels overleden, het andere slachtoffer raakte gewond.
 
Om inzicht te krijgen in het brandweeroptreden, en dan vooral de manier van ontruiming van het gebouw en de operationele keuzes die hieraan ten grondslag hebben gelegen, heeft het IFV onderzoek gedaan. Dit gebeurde in opdracht van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Uit het onderzoek blijkt dat de officier van dienst zich niet realiseerde dat er nog een centraal trappenhuis was dat vol rook had gestaan en dat werkte als een schoorsteen. Hij zag alleen het vluchttrappenhuis waar weinig rook stond. Omdat de eerste zeven verdiepingen ontruimd waren, zag hij verder geen aanleiding meer om de rest te laten ontruimen. Nadat het vuur was geblust bleek een persoon op de twaalfde verdieping te zijn overleden.
 
De Inspectie VenJ is vanuit haar rol als toezichthoudende instantie betrokken geweest bij het onderzoek. Bij de start van het onderzoek heeft de Inspectie aanvullende en verdiepende vragen laten toevoegen aan de oorspronkelijke onderzoeksvragen. Het conceptrapport is ter beoordeling voorgelegd aan de Inspectie VenJ. De Inspectie is van oordeel dat het onderzoek, zoals dit in het definitieve rapport ‘Brand Rode Kruislaan in Diemen’ is weergegeven, gedegen en objectief is uitgevoerd en onderschrijft de hieruit voortkomende bevindingen.
 
De Inspectie zal met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bespreken tot welke conclusies, aanbevelingen en maatregelen dit rapport leidt en toezien op de uitvoering hiervan.
 
Door: Redactie Nationale Zorggids