Normal_fotoraadvanouderen__1_

Op dinsdag 13 juni 2023 presenteert de Raad van Ouderen het advies ‘Zorgen om de ouderenzorg. Ouderen op de drempel van de langdurige zorg’. Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg, neemt tijdens de landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ in Den Bosch het advies in ontvangst. Tijdens een middagsessie geeft Marie-Jeanne Boltong, lid van de Raad van Ouderen en voorzitter van de werkgroep, een nadere toelichting op het advies. Dit meldt Raad van Ouderen.

Op dit moment wachten al tienduizenden mensen op een plaats in een verpleeghuis. Het gaat vaak om schrijnende situaties. De Raad van Ouderen adviseert daarom om het aantal verpleeghuisplaatsen zo snel mogelijk uit te breiden. Niet voor iedere oudere is 24-uurs zorg thuis een goede mogelijkheid, daarom zijn extra verpleeghuisplaatsen hard nodig.

Advies

Een belangrijk advies is om de huisartsenpraktijk te versterken met geriatrische en sociale expertise. Doordat veel ouderen langer thuis wonen draait de huisarts overuren. Ouderen doen vaak een beroep op de huisarts. De Raad van Ouderen adviseert extra tijd en middelen vrij te maken voor huisartsen, zodat zij hun taken waar kunnen maken.
 
Ook in geclusterde (zorg)woningen voor ouderen met vergevorderde dementie is de zorg vaak niet goed geregeld. Het is van groot belang dat duidelijk is wie de regie heeft bij zorg thuis.

Vergeten ouderen

Een vergeten groep in het ouderenbeleid zijn de ouderen zonder ‘natuurlijke’ mantelzorger. Ze wonen alleen, hebben geen kinderen of familie in de buurt en ontberen vaak ook een sterk sociaal netwerk. De Raad van Ouderen pleit dan ook voor een ‘Social service buddy’. Ook voorrang bij toewijzing van een voor hen geschikte woonvorm zou mogelijk moeten zijn.
 
Het advies omvat in totaal 13 aanbevelingen om te voorkomen dat een groter wordende groep ouderen die kwetsbaar zijn of worden, nog verder tussen wal en schip dreigt te vallen.
 
Door: Nationale Zorggids