Normal_genderneutraal__wc__toilet

Wie door een ziekte of lichamelijke beperking snel bij een toilet moet kunnen zijn, heeft nog te vaak te maken met afwijzing door winkelpersoneel en restaurants. De Tweede Kamer wil daarom meer openbare toiletten realiseren zodat deze groep mensen niet belemmerd wordt in hun dagelijkse leven. Vera Bergkamp van D66 heeft een motie ingediend om actie te ondernemen. Dit meldt Telegraaf.

Bergkamp zou willen dat het kabinet om de tafel gaat zitten met gemeenten, die kunnen zorgen voor meer openbare toiletten. Ook moet er gesproken worden met werkgeversorganisaties over het beschikbaar stellen van wc’s voor mensen met een ziekte of lichamelijke beperking. Nu zeggen winkeliers vaak dat er niet voldoende personeel aanwezig is om diegene naar het toilet te begeleiden, of dat deze alleen voor het personeel bedoeld is.

“Bij hoge nood mogen mensen met prostaatproblemen, MS, een stoma of kanker soms niet eens naar het toilet in een winkel”, aldus Bergkamp. “Winkels moeten toegankelijk zijn voor iedereen.” Nu is het voor zieken erg lastig om een toilet te vinden als zij niet thuis zijn. Het komt hierdoor voor dat zij het niet langer op kunnen houden en hun behoefte moeten doen in het openbaar. Daar komt bij dat wildplassen strafbaar is en daar een boete op staat.

Er bestaat een medische toiletpas, die winkeliers duidelijk maakt dat de persoon in kwestie om medische redenen toegang tot het toilet nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verwisselen van een stoma-zakje. Echter worden deze passen niet geaccepteerd in de meeste winkels, omdat het niet bekend genoeg is. Hoewel het goed zou zijn om hier meer aandacht voor te vragen, heeft de medische toiletpas geen meerwaarde voor mensen in een rolstoel. Zij zijn nog steeds afhankelijk van openbare toiletten die toegankelijk zijn voor mindervalide mensen.

Door: Redactie Nationale Zorggids