Normal_laboratorium_onderzoek_bloedonderzoek

Dit voorjaar starten 6 onderzoeken die bijdragen aan de preventie of reductie van antibioticaresistentie. Op 5 september 2017 ontving ZonMw 27 uitgewerkte aanvragen voor de subsidieoproep van Antibioticaresistentie. Van deze aanvragen hebben 6 projecten honorering ontvangen. Dat meldt ZonMw. 

De startende projecten hebben een focus op onder meer de mechanismen voor het verkrijgen en/of overdragen van antibioticaresistentie. Daarbij worden verschillende omgevingen, bijvoorbeeld patienten, ziekenhuizen, boerderijen en het milieu betrokken. Ook kijken de projecten naar de ontwikkeling en het gebruik van adequate diagnostische middelen en  optimalisering van dosering en verantwoord gebruik van antibiotica. 

Het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond gaan samen met Pharos onderzoek doen in lage SES (sociaal-economische status) wijken in Rotterdam. Het project heeft als doel het terugbrengen van het onjuist voorschrijven van antibiotica door huisartsen in Rotterdam, met een focus op patienten met een migrantenachtergrond.

Andere projecten richten zich op de volksgezondheidsrisico’s van anti-microbieel gebruik bij vee, het risico van landarbeiders op LA-MRSA door blootstelling aan varkens op varkensbedrijven, het ontwikkelen van een blauwdruk voor het detecteren van anti-microbiële resistentie bij vee en tuberculose en het gebruik van antibiotica.

De looptijd van de projecten varieert tussen de 28 en 48 maanden. De eerste resultaten worden in 2020 verwacht. 

Door: Redactie Nationale Zorggids