Ziekenhuis wil overbehandeling antibiotica bij pasgeborenen voorkomen

Pasgeboren baby’s zijn extra gevoelig voor bacteriële infecties die ook nog eens levensgevaarlijk kunnen zijn. Ziekenhuizen dienen bij verdenking op zo’n infectie meteen antibiotica toe via een infuus. Dit maakt een zevendaagse ziekenhuisopname noodzakelijk. Zo’n 3 tot  5 procent van de pasgeborenen krijgt preventief antibiotica, terwijl slechts 0,05 procent van hen daadwerkelijk een infectie heeft. In het Franciscus Gasthuis &Vlietland gaat een onderzoek van start waardoor pasgeborenen minder, korter en vriendelijker antibiotica kunnen krijgen. Dit meldt het ziekenhuis. 

Binnen het project komt er een antibiotica zorgbundel en maakt het Franciscus Gasthuis & Vlietland gebruik van een nieuwe slimme meetmethode genaamd de Biotica-barometer. De zorgbundel moet ertoe leiden dat er minder overbehandeling met antibiotica bij pasgeborenen plaatsvindt. Het doel is om minder vaak met een behandeling te starten en als er wel mee gestart wordt, daar eerder mee te stoppen. En als inderdaad antibiotica nodig blijkt, kan dit bijvoorbeeld via een drankje gegeven worden in plaats van via een infuus. Baby’s kunnen thuis hun medicijnen toegediend krijgen en hoeven dan niet te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Antibioticadrankje voor pasgeboren baby's

Recent onderzoek heeft aangetoond dat orale antibiotica voor pasgeboren baby's even effectief is als via een infuus. Hiervoor zijn nieuwe doseeradviezen opgesteld en te vinden in het Kinderformularium.

Subsidies van BeterKeten en ZonMw

Met een subsidie van BeterKeten die begin februari is verstrekt en een eerdere subsidie van ZonMw kan het ziekenhuis vriendelijker antibioticagebruik onder pasgeborenen onderzoeken. Dit gebeurt binnen de BeterKeten in samenwerking met het Perinataal Centrum.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky