Normal_donor

GeenStijl heeft al 7.500 handtekeningen verzameld om naar de Kiesraad te sturen. Om een eventueel referendum mogelijk te maken heeft de website 10.000 handtekeningen nodig. Als al deze handtekeningen voor 26 april aanstaande binnen zijn, bekijkt de Kiesraad of deze verzoeken valide zijn. Als dat zo is, zijn daarna nog 300.000 verzoeken nodig. Overigens is dit de eerste keer dat handtekeningen voor de Kiesraad via een website verzameld mogen worden, voorheen geschiedde dit altijd per brief. Dat meldt De Telegraaf. 

De website wil voor de eventuele afschaffing van het raadgevend referendum nog eentje mogelijk maken, namelijk het donorreferendum. Of het raadgevend referendum echt wordt afgeschaft is nog maar de vraag. Hoewel een meerderheid van de Tweede Kamer voor is, hangt de definitieve afschaffing af van het oordeel van de Eerste Kamer. Het kan zijn dat deze vóór stemt nog voordat het donorreferendum kan plaatsvinden.

Met een donorreferendum wil GeenStijl aan het publiek voorleggen of zij voor of tegen de nieuwe donorwet zijn, waarbij iedereen in principe donor is tenzij anders aangegeven. Wie geen donor wil zijn, moet dat dus zelf vastleggen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids