Normal_rss_entry-132515

Leden van de burgerbeweging Luchtwachters hebben zaterdag in zes steden actie gevoerd voor schonere lucht. Onder het motto 'Recht op gezonde lucht' verzamelen ze in samenwerking met Milieudefensie zoveel mogelijk handtekeningen voor een petitie om gemeenten en het Rijk aan te sporen maatregelen te nemen om duurzaam verkeer te stimuleren.

In totaal zijn inmiddels ruim 20.000 handtekeningen binnengehaald voor de petitie, die volgend jaar wordt aangeboden. Volgens Milieudefensie worden op 95 plaatsen in ons land de Europese normen overschreden. De rechter oordeelde vorig jaar dat de overheid op zo kort mogelijke termijn moet zorgen dat de luchtkwaliteit overal in Nederland voldoet aan die Europese normen. Met deze uitspraak van de rechter in de hand voeren de Luchtwachters een jaar lang de druk op bij lokale politici in de steden waar de overschrijdingen zijn.

Door: ANP