Normal_e-sigaret

Staatssecretaris Paul Blokhuis van volksgezondheid komt met nieuwe wetgeving om apparaten die bedoeld zijn om tabak te verhitten – zoals het IQOS apparaat – aan banden te leggen. Tot op heden zijn er geen bijzondere restricties voor dergelijke apparaten omdat ze niet onder de Tabaks- en Rookwarenwet vallen. Aan die status maakt de staatssecretaris een einde. Dat betekent dat er onder andere verpakkingseisen, een leeftijdsgrens en een reclameverbod komt voor deze producten. Dat meldt Rijksoverheid. 

Blokhuis: “Rond dit soort producten wordt vaak een imago geschetst dat ze een slim alternatief zijn voor gewoon roken. Voor mij heeft het RIVM die ballon heel helder doorgeprikt. Gebruikers krijgen kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen binnen. Bovendien is het verslavend. Het woord slim is hier dus misplaats, want je kunt er dodelijk ziek van worden. Het is tijd voor wettelijke maatregelen want ik wil niet dat gebruikers - en de volwassenen en kinderen om hen heen - in de veronderstelling zijn dat deze nieuwe manier van roken een verstandige keuze is. Alleen niet roken is de verstandige keuze.”

Staatssecretaris Blokhuis werkt aan een pakket van wetten, regels en samenwerkingsafspraken om roken verder terug te dringen. Dat doet hij onder andere in het kader van het Nationaal Preventieakkoord met steun van veel anderen. Na de zomer worden de uitkomsten verwacht van alle gesprekken die nu lopen. Het kabinetsbeleid is er op gericht om de eerste rookvrije generatie dichterbij te brengen. Blokhuis wil dat kinderen die nu worden geboren in hun hele verdere leven nooit een sigaret opsteken. Om dat te bereiken is het ook belangrijk om volwassenen van het roken af te helpen. 

Het RIVM kwam gisteren met het bericht dat de tabaksstick die verhit wordt met de IQOS, een apparaat dat lijkt op een e-sigaret, kankerverwekkende stoffen en andere schadelijke stoffen bevat. Het gebruik van de tabakssticks met de IQOS is schadelijk voor de gezondheid, maar waarschijnlijk minder schadelijk dan het roken van een tabakssigaret. Wat de korte- en langetermijneffecten precies zijn is onbekend. Veel tabak-gerelateerde ziekten ontstaan pas na langere tijd.

Wel is duidelijk dat emissies van de tabakssticks die verhit worden met de iQOS, onder meer nicotine, kankerverwekkende stoffen en andere stoffen bevatten. Doordat er nicotine vrij komt, is de tabaksstick een verslavend product. 

Door: Redactie Nationale Zorggids