Normal_prik_injectie_vaccinatie_naald_inenten

Bij zes studenten uit Eindhoven is besmetting met het bofvirus vastgesteld. Bof is een zeer besmettelijke infectieziekte die gekenmerkt wordt door een ontsteking van de speekselklier bij het oor. De ziekte verloopt meestal mild bij wie ertegen is gevaccineerd. 

De GGD kreeg vorige week signalen dat er bof zou zijn onder studenten. Er is onderzoek gedaan en nu zijn er inderdaad zes studenten bekend met klachten. Maar misschien zijn er nog meer studenten besmet.

Het bofvirus verspreidt zich tijdens hoesten, niezen, praten en handcontact, door kleine druppeltjes uit de neus- en keelholte. Mensen zijn al besmettelijk voordat ze ziek worden tot ongeveer vijf dagen daarna. Bof gaat vanzelf over. De bof is niet te genezen met medicijnen. Het enige wat patiënten kunnen is paracetamol slikken tegen de pijn.

Bof is zeldzaam door vaccinatie

Bijna alle kinderen in Nederland worden ingeënt tegen de bof als zij 14 maanden oud zijn en in hun negende levensjaar. De ziekte is zeldzaam omdat bijna iedereen hiertegen ingeënt is. De bof komt tegenwoordig nog voor in gebieden waar religie een grote rol speelt en kinderen niet gevaccineerd worden.

Bofuitbraken onder studenten

In Nederland komen sinds 2009 bofuitbraken voor, met name onder gevaccineerde studenten. Volgens Thuisarts.nl zijn hier twee mogelijke verklaringen voor. De eerste is de slechte werking van het vaccin bij de deze leeftijdsgroep. Studenten zijn vroeger dan wel gevaccineerd, maar met het bofvirus van toen. Het virus van nu is enigszins anders, waardoor het lichaam van de student niet helemaal resistent meer is tegen de bof. Gelukkig werkt het vaccin nog wel een beetje en zijn de besmette studenten vaak minder ernstig ziek dan ongevaccineerde mensen.

Een andere reden kan zijn dat een bofinectie zich gemakkelijk verspreidt. Studenten en jongeren hebben veelal intensief sociaal contact met elkaar, waardoor een bofuitbraak zijn intrede kan doen.

Ziektebeeld

Hoewel de ziekte meestal mild verloopt met koorts en ontstoken speekselklieren, kunnen er ook ernstigere complicaties ontstaan, zoals hersenvliesontsteking, eenzijdige doofheid of ontsteking van de alvleesklier. Mannen die niet gevaccineerd zijn en de bof krijgen, kunnen een ontstoken zaadbal krijgen. Onvruchtbaarheid is daardoor mogelijk, maar zeer zeldzaam. Een niet-gevaccineerde vrouw kan door besmetting met de bof een eierstokontsteking oplopen. Ook hier kan onvruchtbaarheid ontstaan, maar dit komt nauwelijks voor.

Hoe vaak komt bof voor in Nederland?

Vóór de invoering van bofvaccinatie in Nederland in 1987, maakte ongeveer 85 procent van de mensen op kinderleeftijd bof door. Bof was dan ook de meest voorkomende oorzaak van door een virus veroorzaakte hersenvliesontsteking. Ook doofheid door bof kwam veelvuldig voor. Na invoering van vaccinatie in 1987 kwam bof nog weinig voor. Wel was er een epidemie in 2007-2009, voornamelijk onder niet gevaccineerde orthodox protestante schoolkinderen. Tussen 2009 en 2013 was er een toename van bof in Nederland, voornamelijk bij tweemaal gevaccineerde studenten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids