Normal_ballon

Een kwart van de ballonnen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzocht voldoet niet aan de Europese normen voor afgifte van nitrosamines. Nitrosamines zijn kankerverwekkende stoffen die een gezondheidsrisico kunnen vormen als ze vrijkomen uit producten. Daarnaast ontbreken bij veel ballonnen de verplichte veiligheidswaarschuwingen op het etiket van de verpakking. Dit meldt de NVWA. 

De verkoop van ballonnen met een te hoge afgifte van nitrosamines en/of nitroseerbare stoffen is verboden. Ballonnen met ontbrekende waarschuwingen mogen pas weer verkocht worden als het etiket is aangepast. Op de website van de NVWA staat een lijst met 58 onderzochte ballonnen.

Van de 58 onderzochte ballonnen voldeden 25 niet aan de onderzochte veiligheidseisen. Bij zestien ballonnen was de afgifte van nitrosamines en nitroseerbare stoffen hoger dan de wettelijke limiet. De verkoop van deze ballonnen is verboden. Bij nog eens zestien ontbrak de vereiste etikettering (deels), of was het etiket niet in het Nederlands gesteld. De verkoop van deze ballonnen is verboden tot het etiket is aangepast.

Met name gevaarlijk voor jonge kinderen

Ballonnen zijn van natuurlijk rubber (latex) gemaakt. Tijdens het productieproces van latex kunnen nitrsamines en nitroseerbare stoffen ontstaan als er bepaalde versnellers van dat proces worden toegevoegd. Nitrosamines zijn kankerverwekkende stoffen en brengen daarom een gezondheidsrisico meebrengen. Nitroseerbare stoffen zijn de voorlopers van nitrosamines; deze kunnen hierin worden omgezet. Kinderen kunnen deze stoffen binnenkrijgen doordat ze sabbelen op ballonnen, of via hand-mond-contact. En hoewel ballonnen niet substantieel bijdragen aan de totale blootstelling aan nitrosaminen, wil de overheid uit voorzorg elke vermijdbare blootstelling van jonge kinderen aan deze stoffen voorkomen.

Allergische reactie

Sommige mensen zijn allergisch voor latex. Ouders en verzorgers moeten daarom via het etiket van de verpakking worden gewaarschuwd dat ballonnen van latex zijn gemaakt. Ook moet er een waarschuwing op ballonnen staan hoe deze veilig kunnen worden gebruikt. Op het etiket moet een waarschuwing staan dat voor kinderen jonger dan 8 jaar er gevaar bestaat voor verstikking door niet opgeblazen of geknapte ballonnen. 

Door: Nationale Zorggids