Normal_spuit_medicijnen

Bij het gebruik van het MS-medicijn alemtuzumab (Lemtrada) zijn er twijfels over de veiligheid. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) adviseert zorgverleners om terughoudend te zijn met het gebruik van dit medicijn bij nieuwe patiënten. Ook raadt het zorgverleners aan om alert te zijn op bijwerkingen op het hart, het lever, de bloedvaten en longen. De EMA gaat de balans tussen de werkzaamheid en de veiligheid van dit medicijn herbeoordelen. Dit meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). 

De herbeoordeling van de EMA volgt na meldingen van ernstige cardiovasculaire reacties, auto-immuun hepatitis en hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH). Tot de uitkomst van deze herbeoordelingsprocedure bekend is, is de indicatie van alemtuzumab voor nieuwe patiënten ingeperkt.

Lemtrada vermindert MS-aanvallen

Alemtuzumab wordt gebruikt bij de behandeling van volwassen patiënten met multipele sclerose (MS). Het middel geneest MS niet, maar kan het aantal MS-aanvallen verminderen. Het kan ook worden gebruikt om bepaalde symptomen van MS te verminderen.

Een behandeling bij nieuwe patiënten mag alleen worden gestart bij volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS), ondanks een volledig en adequaat behandelingstraject met twee andere ziektemodificerende therapieen, of bij volwassenen met zeer actieve RRMS waar iedere andere ziektemodificirende therapie is gecontra-indiceerd of anderszins ongeschikt is.

Vitale functies controleren

Bij patiënten die met Lemtrada worden behandeld, moeten de vitale functies goed gecontroleerd worden. Dit is inclusief meting van de bloeddruk voor en periodiek tijdens de infusie. Voor en tijdens de behandeling moet ook de leverfunctie gecontroleerd worden. Bij symptomen van leverschade mag het middel alleen opnieuw worden toegediend na zorgvuldige afweging. 

Door: Nationale Zorggids