Normal_verkouden__ziek__hoesten_griep

Ieder jaar, voor het begin van het griepseizoen, stelt gezondheidsinstituut Nivel een nieuwe grenswaarde voor de griepepidemie vast. Waar er vorig griepseizoen sprake was van een epidemie als meer dan 51 op de 100.000 mensen ziek waren, is dat voor dit seizoen opgehoogd naar 58 op de 100.000 inwoners. De nieuwe drempelwaarde is vastgesteld met een betrouwbaardere methode dan voorheen. Dit meldt Nivel. 

Voor komend griepseizoen geldt dat het aantal patiënten dat met griepachtige klachten naar de huisarts gaat minimaal twee weken hoger moet liggen dan 58 per 100.000 inwoners om te mogen spreken van een epidemie. Een ander criterium is dat het RIVM het influenzavirus aantreft in een grote hoeveelheid monsters van patiënten die met deze klachten bij de huisarts komen. 

Door: Nationale Zorggids