Normal_normal_pillen_medicatie_medicijnen

Het gebruik van Esmya (ulipristalacetaat), een medicijn voor de behandeling van de symptomen van vleesbomen, is weer toegestaan. Wel is de groep vrouwen voor wie het medicijn is bedoeld, nog verder ingeperkt. Uit onderzoek blijkt dat dit middel tot ernstige leverschade kan leiden. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert ulipristalacetaat daarom alleen nog te gebruiken bij vrouwen met matige tot ernstige symptomen van vleesbomen. Zij mogen nog niet in de menopauze zijn en een andere behandeling is voor hen niet geschikt of heeft niet gewerkt. Extra maatregelen moeten het risico op leverschade verder zo klein mogelijk maken. Dit meldt het CBG. 

Esmya is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van een uterusmyoom (een vleesboom). Dit is een goedaardige verdikking in de wand van de baarmoeder.
Na meldingen van ernstige leverschade vond in 2018 een Europese herbeoordeling plaats van ulipristalacetaat. Er volgden een aantal strenge maatregelen, maar in 2020 werd een nieuw geval van ernstige leverschade gemeld die leidde tot levertransplantatie. Een tweede herbeoordeling volgde en het gebruik van het medicijn werd uit voorzorg stopgezet. Er zijn geen problemen met de veiligheid als ulipristalacetaat wordt gebruikt als morning-afterpil.

Tekenen van leverschade

Bij gebruik van het medicijn moet goed worden gelet op tekenen en symptomen van leverschade. Het gaat hierbij om misselijkheid, braken, pijn in de rechter bovenbuik, weinig eetlust en energie, en geelzucht.

Voor artsen geldt dat het medicijn alleen nog gebruikt mag worden voor de intermitterende behandeling van matige tot ernstige symptomen van uterysmyonen bij premenopausale vrouwen, of bij vrouwen bij wie chirurgische behandelingsmogelijkheden niet geschikt zijn of gefaald hebben. 

Brief met risico-informatie

Er is een brief opgesteld met belangrijke risico-informatie. Die is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar huisartsen, gynaecologen, hepatologen, gastro-enterologen en apothekers.
 

Door: Nationale Zorggids